VÒNG QUAY VÀNG (9K 1 LƯỢT) 100% TRÚNG VÀNG

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  heo**** Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 17:21:51
  441**** trúng 1 tỉ vàng 2020-11-30 17:20:53
  heo**** Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 17:20:51
  heo**** Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 17:20:00
  533**** trúng 2 tỉ vàng 2020-11-30 16:02:26
  Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 16:02:25
  Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 16:02:19
  238**** trúng 500tr vàng 2020-11-30 16:02:16
  Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 16:02:14
  Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 16:02:08
  712**** trúng 500tr vàng 2020-11-30 16:02:03
  Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 16:02:02
  Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 16:01:57
  991**** trúng 500tr vàng 2020-11-30 16:01:49
  Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 16:01:47
  noi**** Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 13:22:04
  172**** trúng 1 tỉ vàng 2020-11-30 11:34:57
  033**** Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 11:34:56
  heo**** Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 11:15:43
  486**** trúng 2 tỉ vàng 2020-11-30 11:15:11
  heo**** Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 11:15:10
  Bin**** Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 08:13:48
  911**** trúng 500tr vàng 2020-11-30 07:09:22
  Aid**** Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 07:09:20
  Aid**** Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 07:04:23
  221**** trúng 500tr vàng 2020-11-30 00:58:16
  Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 00:58:14
  Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 00:58:09
  116**** trúng 500tr vàng 2020-11-30 00:58:05
  Trúng vàng ngẫu nhiên 2020-11-30 00:58:04